Opspoelen van de spoel

opspoelen-van-de-spoel

Je plaatst de garenklos op de garenpen.

  • Bij een horizontale garenpen plaats je een garenklostegenhouder op de garenpen tegen de garenklos aan.
  • Haal de draad door de draadgeleider zoals beschreven in je handleiding of, indien aanwezig, volg de stippellijn op je machine.
  • Haal de draad door het gaatje in de spoel van binnen naar buiten.
  • De spoel plaats je op de spoelwinderas. Om het spoelmechanisme in te schakelen druk je de spoel naar rechts.
  • Houd het draadeind vast terwijl je de machine start. Na een paar windingen stop je de machine om de draad zo dicht mogelijk bij de spoel af te knippen.
  • Start opnieuw je machine. Als de spoel vol is stopt het opspoelen automatisch.

Druk het spoelmechanisme naar links. Vergeet dit niet, anders zal je machine niet naaien.

Neem de spoel af van de as en knip de draad door.

lea-succes