Tweelingnaald

Tweelingnaald

 

Vervang de gewone naald voor een tweelingnaald.

 • Draai hiervoor de naaldklemschroef los en haal de naald eruit die nu nog in de machine zit.
 • Plaats vervolgens de tweelingnaald in de machine, maar let op, de platte kant naar achteren.
 • Draai vervolgens de naaldklemschroef weer vast.

 Om een tweelingnaald te kunnen gebruiken, moeten we ook een tweede klos garen kunnen gebruiken.

Er zijn naaimachines die een tweede garenpen al standaard gemonteerd hebben of als accessoire hebben inbegrepen, maar voor andere naaimachines zijn er optionele garenpennen verkrijgbaar. Deze kan geplaatst worden op de daarvoor bedoelde plek op je naaimachine (zie handleiding), of  bovenop de garenwinderas. Het inrijgen gaat via de gewone weg net als bij het inrijgen, de draden komen dus samen. Maar we rijgen de draden niet tegelijkertijd in, maar eerst de ene draad en daarna pas de andere draad.

 • Let op! Om de draden door de ogen van de naalden te kunnen halen, kunnen we de naaldinrijger niet gebruiken. De naaldinrijger is niet berekend op twee naalden, dus de naalden moeten handmatig worden bedraad.

 Als er genoeg draad op de spoel zit, dan kan er genaaid worden. Bij gebruik van een rechte steek zien we twee rijen stiksels naast elkaar op de bovenkant van de stof. Aan de onderkant van de stof zien we de spoeldraad zigzaggen tussen de twee stiksels.

Let wel op dat bij gebruik van een zigzag, de naalden tussen de breedte van het naaivoetje moeten blijven. Anders komen de naalden op de naaivoet terecht en zullen ze breken.

lea-succes

Plisseerapparaat

Met het plisseerapparaat kunnen we ons naaiwerk verfraaien met plooien en rimpels.

Het plisseerapparaat kan worden gebruikt om een ​​strook stof te rimpelen, maar het kan ook worden gebruikt voor het tegelijk rimpelen en aannaaien van ruches aan een ander stuk stof die we niet willen rimpelen. De hoeveelheid en afstand van de plooien en rimpels kunnen ingesteld worden.

rufler voet 1 2

 • Verwijder de naald. Verwijder de persvoet en persvoethouder.
 • Kies de rechte steek.
 • Bevestig de persvoethouder (A) van het plisseerapparaat aan de persvoetstang van de naaimachine. Draai de persvoethouderschroef vast.
 • Zorg ervoor dat de vork arm (B) om de naaldklem bevestigd zit.
 • Plaats de naald er correct in (met de platte kant naar achteren en zo hoog mogelijk insteken).
 • Draai met de hand rustig het handwiel naar u toe, om te controleren dat de naald de voet niet raakt.

 

Met hevel C kunnen we de gewenste hoeveelheid plooien instellen. Bovenop de hevel staan getallen:

 • 1 = Bij elke steek een plooi.
 • 6 = Na elke 6 steken een plooi.
 • 12 = Na elke 12 steken een plooi.

Til hiervoor de hevel iets op en schuif de hevel naar rechts of links.

 

 

 rufler voet 2 2

Op deze afbeelding is duidelijk te zien hoe je de stof in moet voeren zodat de stof geplooid of gerimpeld kan worden.

 

rufler voet 3 2

Op deze afbeelding is te zien hoe je stof A in moet voeren zodat de stof geplooid of gerimpeld wordt. Daarna voer je stof B in.
Stof A wordt nu geplooid en vastgenaaid aan stof B. Stof B wordt niet geplooid.

 

 

lea-succes

Knopen aanzetten

knopen-aanzetten

Met onze naaimachine kunnen we knopen aanzetten. Is er voor je Lewenstein een speciale knoopaanzetvoet, dan gebruiken we die. Anders kunnen we de knoop met transparante plakband op de stof plakken en de zigzagvoet gebruiken of helemaal geen voet.

We selecteren de zigzag.

Omdat we niet de stof willen transporteren, doen we één van de volgende aanpassingen:

 • We zetten de steeklengte op 0
 • We schakelen de transporteur uit
 • We leggen een stopplaatje op de steekplaat

 

Pas de breedte van de zigzag aan zodat de naald precies in de gaatje van de knoop zakt. Controleer dit door het handwiel met de hand rustig naar je toe te draaien. Zet de knoop met 6 tot 8 zigzagsteken vast.

Neem hierna de stof met de knoop onder de naaimachine vandaan en trek ongeveer 15 cm draad van de machine. Knip de draden daarna door. Steek de beide draden met een naald naar de onderkant van de stof en knoop de beide draden aan elkaar.

 

Bij het aannaaien van een platte knoop, plaats een speld of naald tussen de beide gaatjes van de knoop. Na het vastnaaien van de knoop haal je de stof met de knoop onder de naaimachine vandaan. Draai de speld enkele malen rond om een steeltje te maken en verwijder de speld. Draai het restant van de draad om het steeltje en steek de beide draden naar de onderkant van de stof. Knoop de beide draden aan elkaar. 

 

 

lea-spreekt-voor-zich

Naaien van hoeken

naaien-van-hoeken

Als je tijdens het naaien een scherpe hoek wilt maken, doe dan het volgende: 

 • Je stopt met de naald in de stof. Houd dezelfde afstand van de hoek als van de rand van de stof.
 • Doe de naaivoet omhoog. Draai de stof in je gewenste richting.
 • Laat de voet zakken en je kan verder naaien. 

lea-makkelijk-toch

Inrijgen van de bovendraad

inrijgen-van-de-bovendraad

 • Voordat je begint zet je eerst de naaivoet omhoog. Er zit dan geen spanning op de spanningsplaatjes.
 • De draadhevel zet je in de hoogste positie door het handwiel naar je toe te draaien.
 • Plaats een klosje garen op de garenpen met de garenklostegenhouder er bovenop.

 

Volg exact de genummerde inrijgvolgorde nr. 1 t/m 5. 

 • Trek de draad naar links door de draadgeleider(1). Trek de draad naar voren door de sleuf.
 • Rijg de draad door de spanningsplaatjes naar beneden. Vervolg uw weg naar de draadaantrekveer en trek de draad naar links (2).
 • Trek nu de draad naar boven en rijg hem van rechts naar links door de draadhevel (3).
 • Trek de draad naar beneden door de onderste draadgeleider (4). Trek de draad door het oog van de naald (5) heen naar achteren.

 

Bij de meeste naaimachines staan er lijnen op de machines afgebeeld. De stippellijn is bedoeld voor het inrijgen om te gaan spoelen. De doorgetrokken lijn volgen we om de bovendraad in te rijgen om te gaan naaien.

lea-je-kunt-het

 

Plaatsen van de spoel

Voor een naaimachine met een drop-in systeem doen we het volgende:

spoel-plaatsen

 

 • Leg de spoel horizontaal in de spoelhuis.
 • Trek de draad in de inkeping (a) terwijl je de spoel tegen houdt.
 • Geleid de draad naar links en langs de binnenkant van veer (b) tot de draad in inkeping (c) glijdt. Let op dat de draad niet uit de inkeping (a) glijdt.
 • Trek ongeveer 15 cm. draad naar achteren.

 

Klik de afdekplaat terug in de steekplaat.

 

 

CB-grijper

Voor een naaimachine met een cb-grijper doen we het volgende:

spoel-plaatsen-cb-grijper

 • Plaats de spoel in de spoelhuls. Let op dat de draad in de richting van de pijl afrolt.
 • Trek de loshangende draad door de sleuf.
 • Trek de draad tot in het geleidingsoog onder het drukveertje.
 • Trek ongeveer 10 cm. draad van de volle spoel af.

 

Plaats de spoelhuls met spoel rechtop in de grijper. Klap hiervoor het lipje van de spoelhuls uit, dan wordt de spoel geklemd. Je hebt meer grip op de spoelhuls om hem te plaatsen en de spoel kan er niet uitvallen. Vergeet niet om na het plaatsen het lipje terug te duwen.

 

lea-spreekt-voor-zich

Opspoelen van de spoel

opspoelen-van-de-spoel

Je plaatst de garenklos op de garenpen.

 • Bij een horizontale garenpen plaats je een garenklostegenhouder op de garenpen tegen de garenklos aan.
 • Haal de draad door de draadgeleider zoals beschreven in je handleiding of, indien aanwezig, volg de stippellijn op je machine.
 • Haal de draad door het gaatje in de spoel van binnen naar buiten.
 • De spoel plaats je op de spoelwinderas. Om het spoelmechanisme in te schakelen druk je de spoel naar rechts.
 • Houd het draadeind vast terwijl je de machine start. Na een paar windingen stop je de machine om de draad zo dicht mogelijk bij de spoel af te knippen.
 • Start opnieuw je machine. Als de spoel vol is stopt het opspoelen automatisch.

Druk het spoelmechanisme naar links. Vergeet dit niet, anders zal je machine niet naaien.

Neem de spoel af van de as en knip de draad door.

lea-succes

Verwisselen van de naald

naald-verwisselen

 • Draai het handwiel naar je toe tot de naald op zijn hoogste punt staat.
 • Draai de naaldschroef los en verwijder de naald.
 • Zet nu de nieuwe naald in met de platte kant naar achteren en duw de naald zo ver mogelijk naar boven.
 • Als laatste draai je de naaldschroef weer vast.

 

Voor het beste resultaat is het beter om bij ieder werkstuk met een nieuwe naald te beginnen.

Het is belangrijk dat je de juiste naald bij je stof en je garen kiest. Let hierbij op soort en dikte.

 

lea-makkelijk-toch

De automatische draadinrijger

automatische-draadinrijger

Als je een machine hebt met een automatische draadinrijger, dan heb je geen problemen meer met het inrijgen van de naald. Let wel, hij werkt alleen bij naalden vanaf dikte 80.

Begin als volgt:

 

 • Zet de naald in de hoogste stand en de naaivoet omlaag.
 • Houd de draad, met je rechterhand, schuin naar links en naar beneden.
 • Druk met je linkerhand de hevel naar beneden waarbij de haak van de draadinrijger op de draad zakt.
 • Druk de hevel genoeg naar beneden. De draadinsteker moet om de naald heen draaien.
 • Er komt dan een klein haakje door het oog van de naald.
 • Nu kan je de draad naar rechts halen door de geleider en onder het haakje.
 • Laat de hevel langzaam los, er zal een lus door het oog van de naald getrokken worden.
 • Houd de draad niet te strak, anders kan de lus niet gevormd worden.

Pak het lusje en trek nu de draad ongeveer 15 cm. door het oog van de naald naar achteren.

lea-succes

Afstellen van de draadspanning

afstellen-draadspanning

Bij de gemiddelde naaimachine is het bereik voor een juiste draadspanning ingesteld tussen 3 en 5. Deze draadspanningen zijn geschikt voor het meeste naaiwerk en de draden verknopen precies tussen de twee lagen stof.

 

 • Als de onderdraad zichtbaar is aan de bovenkant van de stof, draai je de spanningsknop lager.
 • Als de bovendraad zichtbaar is aan de onderkant van de stof, draai je de spanningsknop hoger.

 

Bij zigzagsteken kan je het beste de spanning een beetje losser draaien dan bij rechte steken, hierbij mag de bovendraad net zichtbaar zijn aan de onderkant van de stof. Zo wordt de zigzag mooier.

lea-je-kunt-het

Aansluiten van voetpedaal en netsnoer

aansluiten-voetpedaal-netsnoer

Zet je machine op een stabiele ondergrond.

Heb je een mechanische machine, dan sluit je de voetpedaal en het netsnoer aan door de stekker in het stekkerhuis van de machine te steken. Daarna steek je de stekker van het netsnoer in het stopcontact en de voetpedaal zet je op de grond. De machine zet je aan met de aan/uit knop.

Bij een elektronische machine heb je een apart netsnoer en een snoer voor de voetpedaal. Een elektronische naaimachine kan je ook gebruiken zonder voetpedaal als hij een start/stop toets heeft.

Het netsnoer sluit je aan op de machine, daarna steek je de stekker in het stopcontact. De voetpedaal sluit je aan met de voetpedaalstekker en de voetpedaal zet je op de grond.De machine zet je aan met de aan/uit knop. Hoe dieper je de voetpedaal indrukt, hoe harder de machine gaat naaien. De machine stopt als je je voet van de pedaal haalt.

lea-spreekt-voor-zich